sPRAWDŹ Regulamin: Przeniesienie praw do filmu (SCRIPT FIESTA 2017, Tender Metropolis)

Temat Prawa autorskie a akceptacja regulaminu jest tak skomplikowany, że zaczęłam pisać typowy, prawniczy felieton. W skrócie: „jest kilka możliwych interpretacji tego problemu, pierwsza przekonująca ale, druga zasadniczo ma sens, aczkolwiek, zwolennicy trzeciej zdają się nie dostrzegać, podsumowując, to bardzo istotny problem.”

Czytaj dalej →

sPRAWDŹ Regulamin: Krakowski Festiwal Filmowy

O moim projekcie Celem tej serii wpisów, jest zwrócenie uwagi filmowców na rolę regulaminów konkursów i festiwali. Pojęć tych używam na określenie wydarzeń, podczas których można pokazać film publiczności. Czasami, przy okazji, coś wygrać. Część z omawianych przeze mnie regulaminów, będzie dotyczyła imprez , do których nabór już na ten rok zakończono.

Czytaj dalej →

Facebook