sPRAWDŹ Regulamin: Przeniesienie praw do filmu (SCRIPT FIESTA 2017, Tender Metropolis)

Temat Prawa autorskie a akceptacja regulaminu jest tak skomplikowany, że zaczęłam pisać typowy, prawniczy felieton. W skrócie: „jest kilka możliwych interpretacji tego problemu, pierwsza przekonująca ale, druga zasadniczo ma sens, aczkolwiek, zwolennicy trzeciej zdają się nie dostrzegać, podsumowując, to bardzo istotny problem.”

Czytaj dalej →

Facebook