Fashion Industry Copes with Covid – 19. A Legal, Technological and Sociological Reflection

Czy powrót na czerwony dywan w pięknych kreacjach, po albo w trakcie ery COVID, odbędzie się w rzeczywistości, w której twórcy filmowi partycypują w zyskach platform VoD?

Mam przyjemność brać udział w świetnej sPRAWIE: publikacji o tym, jak przemysł mody radzi sobie w czasach COVID. Ta branża bywa powiązana ze światem filmowym, czy czekacie na ekranizację losów rodziny Gucci – to będzie kolejny mariaż tematów, stąd mój udział w projekcie. Kreatywność Autorów zaskakuje doborem tematów, wcześniej nie zastanawiałam się nad ochroną prawną „wizerunku” koronawirusa, pojawiającego się na odzieży, przy czym Redaktorzy nie ustępują im w pomysłowości: promocji książki towarzyszy premiera muzyczna utworu „Further to go” (autorzy: Jacques Mario Gentil, Karen Guymer, wykonanie: Virgenia Purton, © 2020 Magesongs Publishing (ASCAP), Wyprodukowano przez Michael Zammit Airwaves Recording Studio, Melbourne, Australia).

Co równie istotne i brawurowe, publikacja jest dostępna w ramach open access!

Poniżej informacje o książce zebrane przez Wydawcę. Polecam nie-prawnikom. BARDZO dużo obrazków!

„Fashion Industry Copes with Covid – 19. A Legal, Technological and Sociological Reflection” stanowi  międzynarodową publikację pod redakcją dr hab. Marleny Jankowskiej Augustyn, prof. UŚ (Dyrektor Centrum Designu, Mody i Reklamy UŚ oraz dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ (Przewodniczący Koordynatorów Centrum). Książka stanowi kompleksowe stadium na temat sytuacji branży modowej w dobie pandemii Covid-19, składające się z 12 części i 39 rozdziałów. Publikacja powstała przy zaangażowaniu ponad 70 osób, w tym 45 autorów (łącznie z ponad 60 podmiotów, w tym kancelarii, uczelni i fundacji).

Przedstawiona w książce analiza oferuje omówienie wsparcia rządowego dla sektora kreatywnego w Polsce, Niemczech, Włoszech, Francji, Jersey, Wielkiej Brytanii, USA i Peru. W publikacji skoncentrowano się także na zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym użycia i ochrony określenia covid-19 w obiegu komercyjnym. Ponadto podniesiono również kwestie uwarunkowań w branży e-commerce. Część tekstów porusza również tematy pracownicze, w tym rozważania nad partycypacją pracowników sektora kreatywnego w związkach zawodowych, poruszona również została materia odmrożenia sektora modowego. Omówienie tego ostatniego zagadnienia było możliwe dzięki współpracy Śląskiego Holdingu Przemysłowego, który jest przykładem wdrożenia procedur prawnych w zakładach pracy zatrudniających ponad 500 pracowników bez jednego przypadku wewnątrzzakładowego zakażenia od marca 2020 r.

Nie zabrakło także tematów odnoszących się do kwestii zrównoważonej mody i designu, co niewątpliwie stało się jeszcze bardziej aktualne pod wpływem zmiany tempa życia oraz kształtowania się nowych oczekiwań i praktyk konsumentów. Ponadto rozważania prawnicze zostały uzupełnione o opis ich otoczenia technologicznego, społecznego, kulturowego czy psychologicznego, co przed wszystkim pozwala na szerszą analizę omawianych treści i nadaje nowy kontekst rozważaniom branżowym. Publikacja miała oficjalną premierę na Fashion Supply Match 2021, 26 kwietnia, w Düsseldorfie: https://fashion-match-supply-2021.b2match.io/agenda

Patronaty i partnerzy

Organizator: Centrum Prawa Designu Mody i Reklamy UŚ, Instytut Prawa Gospodarczego sp. z o.o.

Patronat: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Polski w Düsseldorfie, Izba Adwokacka w Katowicach, Polska Izba Przemysłu Skórzanego, Comissao de Direito da Moda, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Izba Biznesowa we Włoszech, Magesongs School of Songwriting w Melbourne, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

Partnerzy Medialni: Moda w Polsce, Magesongs School of Songwriting w Melbourne, FashionBusines.pl, Marketing Prawniczy, Wolny Rynek, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Nowy Marketing

Partnerzy Strategiczni: Pawełczyk Kancelaria Prawna Radcowie Prawni i Adwokaci; Śląski Holding Przemysłowy; Kancelaria Prawa Gospodarczego i Bankowego – Radca Prawny Jacek Pierzyński; Tigges; Lexstone Lawyers; Patpol legal; Marlena Jankowska IP & FASHION LAW

Partnerzy Merytoryczni: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Instytut Sztuk Plastycznych UŚ, SGH, CBKE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uczelnia Łazarskiego (Centrum Kształcenia Podyplomowego,  Instytut Zrównoważonego Rozwoju, Estudio Muniz, Ewa Bardadin, Bird&Bird, Pawełczyk Kancelaria Prawna Radcowie Prawni i Adwokaci, Creativa, Lexstone Lawyers, Tigges, Patpol legal, Markiewicz&Sroczyński, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Bankowego – Radca Prawny Jacek Pierzyński, A, Vena Group, Szostek_bar i partnerzy, Logo Protect Rzecznicy Patentowi, Instytut Ochrony Danych Osobowych, Verne Legal, Instytut Prawa Mody,  Instytut Publico, Ius Publicum IIP, IIP, amn Legal, Wolf Theiss, Staniszewski & Wspólnicy Kancelaria Prawna, Śląski Holding Przemysłowy

…i oczywiście sPRAWNA EDUKACJA!